Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wijsr BV

Laatst bijgewerkt: 23/11/2023

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u (hierna “Gebruiker” genoemd) en Wijsr BV, gevestigd op Peperstraat 90, 3590 Diepenbeek, België, met btw-nummer BE 0774.982.191 (“Wijsr,” “wij,” “ons,” of “onze”). Door gebruik te maken van de diensten van Wijsr, stemt u in met deze Voorwaarden.

1. Diensten van Wijsr

Wijsr BV biedt een online platform genaamd Automatus, ontworpen om wiskundige vaardigheden op een leuke en interactieve manier te verbeteren, gericht op basisschoolkinderen. Het platform omvat adaptieve oefeningen en gamification-elementen.

2. Gebruiksvoorwaarden

a. Toegang en Registratie:

Om van de diensten van Wijsr gebruik te maken, moet u zich registreren en een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele registratiegegevens.

b. Gebruiksrechten:

Wijsr verleent u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3. Betaling en Abonnementen

a. Gratis proefperiode:

Wijsr kan een gratis proefperiode aanbieden. Na deze periode wordt u gevraagd over te gaan tot een betaald abonnement.

b. Abonnementen:

Door een abonnement te nemen, stemt u in met de betalingsvoorwaarden en de frequentie van betaling.

4. Privacy en Gegevens

Wijsr BV verzamelt, gebruikt en beschermt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

5. Intellectueel Eigendom

Wijsr behoudt alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot software, inhoud en merken.

6. Beëindiging

Wijsr behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de diensten om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Aansprakelijkheid

Wijsr BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wijsr behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn gepubliceerd.

Contactgegevens:

Wijsr BV

Peperstraat 90

3590 Diepenbeek

België

Btw-nummer: BE 0774.982.191

Email: [email protected]