Banner voor de pagina wat is automatiseren

Wat is automatiseren

Automatiseren is het proces waarbij je een vaardigheid herhaaldelijk oefent totdat je het zo vlot beheerst dat het bijna automatisch gaat.

We spreken hier over een proces. Het kost tijd om bepaalde vaardigheden te automatiseren. Het kan bijvoorbeeld tot wel tien maanden duren vooraleer leerlingen splitsingen tot 10 voldoende vlot kunnen. 

Hoe blijf je tien maanden lang gemotiveerd?

Niet.

Vooral omdat leerlingen al eerder tot het juiste antwoord komen door rustig te tellen of gebruik te maken van hun vingers. Dat eindeloze oefenen voelt bijgevolg een beetje overbodig. “Waarom moet ik oefeningen blijven maken die ik al kan?”

Om je klas gemotiveerd te houden is het belangrijk om voldoende gevarieerd oefenmateriaal te voorzien, maar het belangrijkste is om de leerling zicht te geven op zijn vooruitgang.

Bij automatiseren speelt deze vooruitgang zich vooral af qua snelheid. Via applicaties als Automatus leert een leerling dat voldoende tempo belangrijk is Γ©n ziet hij zichzelf sneller en sneller worden. Dat zorgt niet alleen voor meer motivatie, maar ook voor een hogere leerwinst.