Banner voor de pagina wat is adaptief automatiseren

Wat is adaptief automatiseren

Wat is adaptief oefenen?

Bij adaptieve oefenplatformen wordt de moeilijkheid van de vraag afgestemd op het niveau van de leerling. Je krijgt dus oefeningen voorgeschoteld op je niveau.

Als een leerling bepaalde concepten snel beheerst, worden uitdagendere oefeningen voorgeschoteld. Lukken de oefeningen toch niet vlot, grijpt de software terug naar de eenvoudigere voorkennis.

Wat is adaptief automatiseren?

Adaptief automatiseren is niet hetzelfde als adaptief oefenen. Voordat een leerling extra uitgedaagd wordt met moeilijkere oefeningen, zal de leerling uitgedaagd worden via scherpere doeltijden.
 
Hierdoor wordt er voorkomen dat leerlingen reeds op een hoger niveau oefenen zonder dat de basis geautomatiseerd is. Vooral bij sterke rekenaars wordt er vaak onvoldoende geautomatiseerd omdat ze dermate snel de bewerkingen kunnen uitrekenen.
 
Automatus is een van de eerste adaptieve automatisatieplatformen.
visualisatie van het adaptief oefenen
visualisatie van het adaptief automatiseren

Ontdek hoe Automatus jou kan helpen

Honderden klassen gebruiken Automatus om adaptief te automatiseren.

Gebruiksklaar in 5 minuten.